Advokátní kancelář JUDr. Václav Luťcha

Poskytujeme právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo včetně řešení přeshraničních sporů. Našim klientům nabízíme osobní a bezprostřední přístup s důrazem na individuální aspekty každého případu a kompletní právní servis s individuálním přístupem dle přání a aktuálních potřeb klienta. Poskytujeme porady, konzultace, sepisy a ověřování listin, smluv a podání, stanovisek, vyjádření, zastupování před soudy, státními orgány a institucemi a správu pohledávek a další. Rovněž tak poskytujeme služby související s ukládáním a vydáváním depozit. Více se dozvíte v sekci Profil.

JUDr. Václav Luťcha
náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9
130 00 Praha 3 - Vinohrady

SEKRETARIÁT
+420 224 933 821
ak@lutcha.cz

Starousedlí
Zveřejněné dokumenty
Q-Power Chomutov PowerPlate Chomutov VibroStation Chomutov - vibrační plošiny PowerPlate Q-Power VibroStation Chomutov